Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0262 500 00 50

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
01-11-2022
15:00
 111  KOMİSYON RAPORLARI   
 1
 1
 Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan oluşturulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Ko- misyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa