Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0262 500 00 50

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
02-04-2021
15:00
 28  KOMİSYON RAPORLARI   
 1
 1
 Hastane Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu  

 

Yazıcı Dostu Sayfa